Visām mantinas.lv piedāvātajām precēm ir ražotāja garantija, kuras noteiktais termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu var uzzināt pie klientu konsultanta vai meklēt to pie preces apraksta.

Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Jums ir nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī nogādāt preci interneta veikala mantinas.lv noliktavā "Bernāti", Baldones pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2125

 

Garantija netiek piemērota:

  • Lietotām precēm;
  • Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem – akumulatoriem un baterijām, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas. Šiem aksesuāriem garantijas apkalpošana netiek paredzēta vai tā ir ierobežota – akumulatoriem 1 mēnesis no iegādes brīža.

Pēc 14 dienu noilguma saskaņā ar "Noteikumi par distances līgumu" prece atpakaļ pieņemta netiek, bet ir iespējams vienoties par kompensāciju vai citas preces iegādi ar lielāku atlaidi. Gadījumā, ja Jūs izmantosiet "Noteikumi par distances līgumu" un atgriezīsiet preci 14 dienu laikā, pēc preces un iegādes dokumentu atgriešanas nauda tiks atmaksāta 14 dienu laikā saskaņā ar "Noteikumi par distances līgumu".

Ja klients izmanto "Noteikumi par distances līgumu" un atgriež preci nevis uz vietas noliktavā "Bernāti", Baldones pagasts, Baldones novads, Latvija, LV-2125, bet sūta atpakaļ, izmantojot citus piegādes veidus, tad klients apmaksā sūtīšanas izdevumus.

 

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

  • bojājums radies ļaunprātīgas apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā;
  • ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ;
  • precei pats esat mēģinājis novērst konstatēto bojājumu;
  • bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce u.c.);
  • ja precei ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā.

 

​Jebkurā garantijas jautājumā lūdzam griezties pie mums, zvanot uz tālruni +371 26169517 vai rakstot e-pastu: info@mantinas.lv